TUTORIAL FROZEN’

Polska wersja językowa

Tutorial przeprowadzi Cię krok po kroku przez wszystkie etapy tworzenia kadru „Frozen”.

Film instruktażowy podzielony jest na trzy klarowne części

  • Przygotowanie kadru
  • Praca nad tłem i tworzeniem lodowej krainy
  • Praca nad światło – cieniem i kolorem

English version

The tutorial will guide you step by step through all the stages of creating a „Frozen” frame.

The tutorial film is divided into three clear parts;

  • Preparation of the frame
  • Working on the background and creating an icy land
  • Working on light – shadow and colour